معرفی و آموزش نگهداری

کاسکو دم قرمز

استعداد حرف زدن:هیچ کس از انواع طوطی ها استعداد کاسکو را در زمینه ی حرف زدن ندارند.تنها امازون ها دراین خصیصه با انان رقابت می کنند.

کاسکو

خصوصیات:طوطیان کاسکو,اجتماعی بوده وبه صورت جفت یا گروهی به جستجوی خوراک می پردازند.انان در غار یا نقاط تاریک تخم گذارده

قناری رنگی

اصلی ترین دانه مصرفی که می بایست همیشه در اختیار قناری قرار گیرد تخم کتان است . تخم کتان دانه ای مقوی و پرانرژی است .