معرفی و آموزش نگهداری

فنچ گلدین

فنچ های گلدین در کوئینزلند (queensland)، شمال و شمال غربی استرالیا یافت میشوند.